وصول مطالبات بین المللی

Receipt of Receivables

 شناسایی نگرانی سرمایه گذاران , تجار و کارآفرینان

با ما مشورت کنید و از بهترین خدمات مالی و بانکی در سطح ملی و بین المللی بهره مند شوید

وصول مطالبات بین المللی

امروزه یکی از بزرگترین مشکلات فراروی شرکت های تجاری بین المللی که مراودات تجاری و بازرگانی با شرکت های خارجی دارند عدم توانمندی در وصول مطالباتشان میباشد ؛ عدم توفیق در وصول مطالبات شرکت ها گاها میتواند در معاملات بزرگ سبب کسری بودجه و سرمایه در گردش شرکت ها و به تبع آن انباشت بدهی و بعضا حتی ورشکستگی شرکت ها گردد.

طولانی و پیچیده بودن پیگیری های حقوقی وصول مطالبات سبب شده است تا تمایل شرکت ها و تجار و بازرگانان برای حل و فصل اختلافات مالی و وصول مطالبات آنان به روش های غیر قضایی و حقوقی حل و فصل شود که این امر هم سرعت و هم سهولت وصول مطالبات را موجب میگردد . هر چند این روش مانع از روش های حقوقی و قضایی در هیچ مرحله ای نیست ولی روشی بسیار جذاب برای بسیاری از طلبکاران تجاری است که میخواهند به سرعت و به سهولت نسبت به وصول مطالباتشان اقدام نمایند .

تیم تخصصی و کارشناسان مالی ما در گروه بین المللی مشاوران کبالت با بهره مندی از تجارب ارزنده در این خصوص و ارتباطات حرفه ای با طرفین تجاری شما میتواند از طریق مذاکرات حرفه ای و سازش مطالبات شما را به آسان ترین و بهترین شکل ممکن وصول نماید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

فهرست
Translate »