دریافت ویزا

Visa

اجرای مهاجرت هدفمند

با ما باشید تا اقامت خوشی را در کشور آرزوهایتان برایتان رقم بزنیم.

دریافت ویزا

ویزا به مفهوم  محدودیت در مدت اقامت شخص خارجی، از زمانی است که ایشان وارد خاک آن کشور شده  میباشد . این محدودیت ها در رابطه با تعداد درخواست اجازه ورود به یک کشور بوده  و بنابراین در برخی از کشورها یک مجوز رسمی و قانونی شخص خارجی برای ورود به کشور و اقامت در آن می باشند.

یک ویزا و یا مجوز ورود به کشور، توسط اداره مهاجرت آن کشور صادر می شود و ممکن است طبق صلاحدید مقام مهاجرت آن کشور، در هر زمان لغو شود. ویزاها معمولا به صورت برچسب، مهر در گذرنامه متقاضی ویا سایر اسناد سفر به همراه امضاء مسئول مربوط اعطا می گردد.

متقاضی خارجی، به طور کلی باید از قبل درخواست ویزا دهد. درخواست ویزا گاهی در دفتر کنسولگری، سفارت، از طریق پست یا اینترنتی و از طریق کانال های معرفی شده توسط سفارت کشور مقصد انجام می پذیرد. ویزای مدرن می تواند بر چسب و یا مهر در گذرنامه باشد. و یا ممکن است شکل یک سند جداگانه و یا سند الکتریکی باشد که متقاضی باید قبل از خارج شدن از مرز آن را چاپ کند و به موقع خروج از مرز به همراه خود داشته باشد.

بعضی از کشورها، برای خروج از مرز کشور، چه برای شهروندان خود و چه مسافران خارجی ویزای خروج، صادر می کنند. برخی از کشورها (مانند آن هایی که در منطقه شینگن قرار دارند) با کشورهای دیگر توافقاتی دارند که به شهروندان اجازه می دهد بدون ویزا بین این کشورها سفر کنند.

شرایط ویزا

بعضی از ویزاها باید در بدو ورود به کشور مقصد صادر میشوند و گروهی دیگر نیز قبل از سفر، باید به سفارت و یا کنسولگری کشور مقصد سفر، درخواست ویزا دارد. در بعضی از موارد، مسافرین خارجی می توانند به دفاتری کمه تخصص در اخذ ویزا دارند مراجعه کرده و این امر را به آن ها واگذار کنند. این آژانس ها، به وسیله مقامات خارجی ، سفارت و یا کنسولگری به نمایندگی از مسافران بین المللی مجاز به درخواست ویزا برای مسافرت هستند.

به همین ترتیب، در چنین مواردی ممکن است مراحل اخذ ویزا پیش از رسیدن به فرد به اتمام برسد. نیاز و یا عدم ویزا به اخذ ویزا به طور کلی به تابعیت متقاضی، طول مدت اقامت و فعالیت هایی که ممکن است متقاضی مایل به انجام آن در کشور مقصد باشد بستگی دارد. این موراد ممکن است دسته های مختلف ویزا را با شرایط مختلف مساله تعیین کنند.

مرجع صدور ویزا، معمولا شعبه ای از وزارت امور خارجه یا کنسولگری کشور مقصد می باشد که این اسناد می توانند گواه به این باشد که متقاضی قادر به حمایت از خود در کشور میزبان (از نظر اقامت و یا خوراک) هستند یا خیر.

کارشناسان گروه مهاجرتی کبالت با داشتن تجارب ارزنده جهت اخذ ویزاهای مختلف برای کشورهای مقصد مهاجرت شما میتوانند در فرآیند اخذ ویزاء در کنار شما و همراه شما باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اخذ أنواع مختلف ویزا میتوانید با ما تماس بگیرید .

فهرست
Translate »