برنامه ریزی آموزشی

Study

به منظور افزایش سطح مهارت، توانایی و صلاحیت نیروی انسانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی و با توجه به اهمیت آموزش در نظام مدیریت ایمنی و بهداشت و نقش آن در کاهش حوادث، بیماری های شغلی و آسیب های زیست محیطی و در نتیجه افزایش بهره وری و تعالی سازمانی، مدیریت آموزش ایمنی و بهداشت در تمامی صنایع، سازمان ها و شرکت های بزرگ و کوچک یک اصل اساسی و اجتناب ناپذیر می باشد.

شرکت ها باید روشهای اجرایی تدوین نماید تا از طریق شناسایی نیازهای آموزشی وفراهم نمودن آموزش های لازم برای همه کارکنان صلاحیت آنان را تضمین نموده و آن را افزایش دهند. آموزش می تواند از طریق برگذاری دوره های رسمی و یا دوره های حین کار انجام پذیرد. گستردگی و ماهیت آموزش باید مطابق با الزامات قانونی بوده و برای دستیابی به خط مشی و اهداف سازمانی کفایت نماید و همچنین سوابق آموزش نیز  بایستی نگهداری شده و دوره های آموزشی و بازآموزی مورد نیاز برنامه ریزی گردند.

برقرای یک سیستم آموزشی مدون در خصوص ایمنی و بهداشت که یکی از اصلی ترین اهداف سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت می باشد تمامی این نیاز ها را با برنامه ریزی مدون برای شما فراهم نموده و با ساختن یک محیط آموزش پویا باعث افزایش توانمندی علمی و عملی کارکنان در تمامی سطوح سازمانی می شود.

گروه مشاوران کبالت با هدف :

  • اجرای کریکولیوم آموزشی مدون در ارتباط با سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشتو تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز محیط‌های کار در سطوح ملی و بین‌المللی
  • نیازسنجی موضوعات فنی و تخصصی آموزشی حوزه های مختلف مدیریت ایمنی و بهداشتمرتبط با فعالیت تخصصی شرکت ها
  • اجرای دوره های فنی و تخصصی آموزشی حوزه های مختلف مدیریت ایمنی و بهداشتمرتبط با فعالیت تخصصی شرکت ها در محل شرکت و یا محل کاراین امکان را برای شرکای تجاری خود فراهم نموده تا با همیاری و همکاری شما عزیزان محیط کاری ایمن و بدون حوادث کار ناشی از خطای انسانی داشته باشیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

فهرست
Translate »