ارزیابی، شناسایی و مدیریت ریسک

Risk Assesment

بسته کامل از نیازهای تجاری

مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش آثار زیان‌آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش‌بینی حوادث ناخواسته و برنامه‌ریزی برای اجتناب از آن‌ها است. به‌طور کلی می‌توان مدیریت ریسک را فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی‌هایی برای اداره ریسک دانست.تعیین عوامل بالقوه آسیب رسان و ارزیابی ریسک‌های مربوطه برای تمام فعالیت‌ها/ محصولات/ خدمات توسعه و همچنین کاهش این ریسک‌ها با برقراری روشهای اجرائی نظام مند و مستمر از اصلی ترین اهداف پیاده سازی استاندارد های بین المللی ارزیابی، شناسایی و مدیریت ریسک می باشد.

شما میتوانید در دل برقراری سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت بعنوان چهارمین اصل اساسی این سیستم ها، تمامی عوامل بالقوه آسیب رسان برای تجهیزات، نیروی کار، محصولات و بازار های سرمایه خود را بصورت کمی و کیفی شناسایی کرده و برای حذف، کاهش شدت آن و مدیریت مهندسی پویای عوامل آسیب رسان، برنامه ریزی زمان بندی شده موثر ایجاد نمایید.

گروه مشاوران کبالت با بهره گیری از استاندارد های جهانی ارزیابی ریسک از جمله MORT – FMEA – FTA – HAZOP و غیره،  این امکان را برای شما فراهم میکند تا تمامی خطرات احتمالی محیط کاری خود را با محوریت : عدم توقف عملیات و یا ایجاد حداقل تاخیرات –  رشد مداوم و تخصیص بهنگام برای توسعه- پایبندی به مسئولیت اجتماعی یا سودمند نمودن شرکت-  محدود نمودن خسارات به کارکنان ، عرضه کنندگان و مشتریان و جامعه –  رعایت مقررات نگهداری سوابق سازمانی و موارد مرتبط با ریسک و پاسخگویی به سازمان های حقوقی می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

فهرست
Translate »