پروژه های املاک بخش آسیایی استانبول

Investment

فرصت های سرمایه گذاری

خرید ملک در ترکیه

پروژه یوجل پارک

نوع پروژه :مسکونی
تاریخ اتمام پروژه:در حال ساخت
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب
این پروژه شرایط اقساطی نیز دارد.

اطلاعات بیشتر

پروژه پرا

نوع پروژه :مسکونی
تاریخ اتمام پروژه:آماده
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر

پروژه مرکز حیاط

نوع پروژه :مسکونی
تاریخ اتمام پروژه:آماده
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب
این پروژه شرایط اقساطی نیز دارد.

اطلاعات بیشتر

پروژه دلوکسیا پارک

نوع پروژه :مسکونی
تاریخ اتمام پروژه:در حال ساخت
وضعیت سند : آماده تحویل
این پروژه شرایط اقساطی نیز دارد
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر

پروژه اکسن

نوع پروژه :مسکونی
تاریخ اتمام پروژه:آماده
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر
پروژه امار

پروژه عمار

نوع پروژه :مسکونی لوکس
تاریخ اتمام پروژه:آماده تحویل
وضعیت سند :آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر
پروژه یامان اولر

پروژه یامان اولر

نوع پروژه :آپارتمانی مسکونی لوکس
تاریخ اتمام پروژه:مرحله اول آماده تحویل
وضعیت سند :آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی:  مناسب

اطلاعات بیشتر
پروژه Mesa Koz

پروژه Mesa Koz

نوع پروژه :مسکونی و تجاری
تاریخ اتمام پروژه:2021
وضعیت سند :آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی:  مناسب

اطلاعات بیشتر
فهرست
Translate »