پروژه های املاک بخش اروپایی استانبول

Investment

فرصت های سرمایه گذاری

خرید ملک در ترکیه

پروژه ادول استانبول

نوع پروژه :مسکونی
تاریخ اتمام پروژه:یک فاز آماده تحویل و یک فاز در حال ساخت می باشد.
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب
این پروژه شرایط لقساطی نیز دارد.

اطلاعات بیشتر

پروژه کولت

نوع پروژه :مسکونی
تاریخ اتمام پروژه:آماده
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر
پروژه آس ماسلاک

پروژه آس ماسلاک

نوع پروژه :مسکونی ، تجاری لوکس
تاریخ اتمام پروژه: آماده تحویل
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر
پروژه سیمبول

پروژه سیمبول

نوع پروژه :مسکونی ، تجاری
تاریخ اتمام پروژه: آماده تحویل
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر
پروژه پرووا 34

پروژه پرووا 34

نوع پروژه :مسکونی لوکس
تاریخ اتمام پروژه: آماده تحویل
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر
فهرست
Translate »