مدیریت ریسک و اخذ تسهیلات بین المللی

Risk Management

 شناسایی نگرانی سرمایه گذاران , تجار و کارآفرینان

با ما مشورت کنید و از بهترین خدمات مالی و بانکی در سطح ملی و بین المللی بهره مند شوید

دپارتمان مدیریت ریسک و بدهی و اخذ تسهیلات بین المللی گروه مشاورین کبالت با شناسایی نگرانی سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار و نیز تجار و فعالین اقتصادی به خصوص در تامین مالی و همچنین شناسایی و مدیریت ریسک های ناشی از سرمایه گذاری در شروع و ادامه پروژه های سرمایه گذاری توانسته است کمک شایان توجهی به این قشر از فعالان اقتصادی در حوزه کاری شان نماید.

کارشناسان و متخصصین حوزه مدیریت ریسک که از بین حسابداران و حسابرسان خبره و نیز مدیران مالی و بیمه انتخاب شده اند میتوانند به راحتی به روش های به روز و با استفاده از نرم افزارهای حرفه ای این حوزه شما را در مدیریت مالی و ریسک پروژه هایتان مشورت دهند .

دپارتمان مدیریت ریسک گروه مشاورین کبالت با ارائه بهترین خدمتان در این حوزه میتوانند در کنار شما ریسک های ناشی از سرمایه گذاری و کسب و کار را به حداقل کاهش دهند مطالعه در بازار هدف سرمایه گذاری ، مطالعه و بررسی آخرین رتبه بندی ریسک سرمایه گذاری در کشورهای هدف ، آنالیز مورد به مورد پروژه های سرمایه گذاری بر اساس نوع پروژه و نیز بررسی و تحقیقات علمی و کارشناسی در خصوص مطالعات تک تک پروژه های و بررسی اسناد و مدارک و بیلان های مالی سالانه از خدمات تیم تخصصی کبالت در این حوزه است .

این دپارتمان همچنین به صورت تخصصی آماده مذاکرات حرفه ای و فنی با اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده تضامین معتبر و قابل قبول بانکی و نیز موسسات مالی و اعتباری جهت تامین وثائق مورد نیاز برای اخذ تسهیلات بین المللی است . تضمامین بانکی ، ملکی ، اخذ مجوزهای دولتی جهت تامین تضامیت دولتی از جمله فعالیت های کارشناسی و فنی تیم دپارتمان مدیریت ریسک و بدهی است. ارائه  کلیه خدمات فنی و تخصصی در زمینه های مالی و بیمه ای و بانکداری بین الملل از جمله خدمات مجموعه کبالت است.

فهرست
Translate »