بانکداری بین المللی و تامین وثیقه

International Banking

 شناسایی نگرانی سرمایه گذاران , تجار و کارآفرینان

با ما مشورت کنید و از بهترین خدمات مالی و بانکی در سطح ملی و بین المللی بهره مند شوید

بانکداری بین المللی در مواردی تحت عنوان بانکداری خارجی نیز نامبرده می شود. بانکداری بین المللی یا خارجی شامل آن بخش از عملیات هر بانک می شود که بانک در بازار مالی با ارز انجام می دهد ،عملیاتی که هر بانک انجام می دهد به یکی از دو بخش عملیات بانکداری داخلی و عملیات بانکداری بین المللی قابل تقسیم می شوند .موضوع بانکداری داخلی ، کلیه عملیاتی است که بانک با پول داخلی یا ملی  کشور خود، انجام می دهد و موضوع بانکداری بین المللی ، عملیاتی است که بانک با پول خارجی یا ارز انجام می دهد. ذکر این نکته لازم است که تمامی بانکها دارای این دو بخش هستند و با نامهای شعبه داخلی و شعبه ارزی شناخته می شوند.

چک ارزی، یکی از وسایل انتقال وجوه ارزی از کشوری به کشور دیگر است ، حواله ارزی دستور پرداخت ارزی است که یک بانک بنا به تقاضای مشتری و پس از وصول وجه آن یکی از بانک های خارج از کشور به اشکال مختلف از جمله کتبی ، تلگرافی ، تلکس و یا سوئیفتی اقدام به صدور و از آن بانک می خواهد با مبلغی معینی ارز به ذینفع پرداخت کند در بانکداری بین المللی انواع مختلفی از انتقال ارزی وجود دارد ، تلکسی انتقال ارز از طریق تلکس معمولا بین دو بانک صورت می گیرد ولی نسبت به سوئیفت از سرعت پایینی برخوردار می باشد حواله سوئیفتی در حقیقت یک شبکه بین بانکی جهانی است که ارتباطات مالی و پولی بین بانکی در کلیه دنیا را برقرار می کند، شایان ذکر است که بگوییم سوئیفت فقط یک سخت افزار نیست، بلکه یک فرآیند نرم افزاری است که به طور منظم در سطح جهانی اقدام به ارائه خدمات می نماید، به عبارت دیگر سوئیفتیک شبکه مالی بین المللی بین بانکی است که پیامهای مالی را از طریق ابزارهای الکترونیکی جا به جا می کند، به طوری که این روش از نقل و انتقال ارزی از همه اشکال نقل وانتقال ارز به صورت حواله ارزی هم سریعتر، دقیقتر و مطمئن تر می باشد و از طرف دیگردر طول سال و در 24 ساعت شبانه روز بدون تعطیلی اقدام به ارائه خدمات مالی بین المللی بین بانک های کشورهای عضو این شبکه می نماید، به منظور سهولت در امر مخابره و دریافت پیام بین سوئیفت و اعضا با یکدیگر، سوئیفت  پیام‌های مختلف را به ده گروه مجزا طبقه‌بندی کرده است، به طور کلی بانکداری بین المللی می کوشد با برقراری روابط پولی و مالی بین کشورها و افراد مختلف درهمه دنیا ،ارتباطات مالی، تجاری و بین المللی را آسان کرده و جهان را به مفهوم واقعی دهکده جهانی نزدیک کند.

گروه بین المللی مشاوران کبالت با بهره مندی از دانش و تخصص کارشناسان بانکی خود و نیز ارتباط با بانک های بین المللی در اقصی نقاط دنیا اماده ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه نقل و انتقال پولی بین بانکی ؛ سوئیفت ؛ ال سی ؛ اس بی ال سی و … است .جهت بهره مندی از اطلاعات بیشتر و یا خدمات ما دراین زمینه می توانید با تیم تخصصی ما مشورت کنید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

فهرست
Translate »