پروژه های سرمایه گذاری

Investment

مجموعه فوق تخصصی بین المللی

با ما به سوی بهترین ها پرواز کنید ….

پروژه اکسن

نوع پروژه :مسکونی
تاریخ اتمام پروژه:آماده
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی: مناسب

اطلاعات بیشتر
فهرست