پروژه م ن گ کارگو

ٍM N G KARG

سرمایه گذاری در ترکیه

نوع پروژه : سرمایه گذاری
تاریخ اتمام پروژه:   آماده
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی:   مناسب

خانواده MNG Cargo بپیوندید و از فرصت های جذاب و فرصت های درآمدی که توسط برند قوی صنعت باربری ارائه می شود، استفاده کنید.

خانواده MNG Cargo بپیوندید و از فرصت های جذاب و فرصت های درآمدی که توسط برند قوی صنعت باربری ارائه می شود، استفاده کنید.

این موقعیت سرمایه گذاری را میتوانید از طریق لینک های زیر به اشتراک بگذارید

پروژه های دیگر

فهرست
Translate »