پروژه رفرانس باهچه شهیر

Referans Bahcesehir

سرمایه گذاری و خرید ملک در استانبول

پروژه رفرانس باهچه شهیر در بخش اروپایی

نوع پروژه : مسکونی
تاریخ اتمام پروژه:   آماده
وضعیت سند : آماده تحویل
قابلیت اخذ اقامت و شهروندی:   مناسب

در این پروژه ، همه چیز با بهترین جزئیات طراحی شده است. پروژه رفرانس باهچه شهیربه دلیل موقعیت منحصر باعث می شودبازندگی دراین پروژه  شما در وقت خود صرفه جویی کنید ، در انتظار سرمایه گذاران است این منطقه  یکی از محبوب ترین مناطق زندگی در سمت اروپایی استانبول است.یکی از ویژگی های این پروژه طراحی فضاهای اجتماعی بزرگ  وامکانات اجتماعی است از اینرو  پروژه ای با ارزش ، مدرن و راحت  برای  زندگی به حساب می آید.قبل از ساخت پروژه ، بررسی شرایط زمین و ممیزی ساختمان برای اطمینان و محکم بودن آن انجام شد. آیین نامه های لرزه ای و عایق نیز رعایت می شود.پروژه رفرانس باغچه باهچه شهیراین فرصت را به سرمایه گذاران می دهد تا هم برای امروز و هم برای آینده سرمایه گذاری ارزشمندی برای خود و عزیزانتان داشته باشید.

در این پروژه ، همه چیز با بهترین جزئیات طراحی شده است. پروژه رفرانس باهچه شهیربه دلیل موقعیت منحصر باعث می شودبازندگی دراین پروژه  شما در وقت خود صرفه جویی کنید ، در انتظار سرمایه گذاران است این منطقه  یکی از محبوب ترین مناطق زندگی در سمت اروپایی استانبول است.یکی از ویژگی های این پروژه طراحی فضاهای اجتماعی بزرگ  وامکانات اجتماعی است از اینرو  پروژه ای با ارزش ، مدرن و راحت  برای  زندگی به حساب می آید.قبل از ساخت پروژه ، بررسی شرایط زمین و ممیزی ساختمان برای اطمینان و محکم بودن آن انجام شد. آیین نامه های لرزه ای و عایق نیز رعایت می شود.پروژه رفرانس باغچه باهچه شهیراین فرصت را به سرمایه گذاران می دهد تا هم برای امروز و هم برای آینده سرمایه گذاری ارزشمندی برای خود و عزیزانتان داشته باشید.

این موقعیت سرمایه گذاری را میتوانید از طریق لینک های زیر به اشتراک بگذارید

پروژه های دیگر

فهرست
Translate »